Frågor & svar

 
   
   
  Jag har ingen kraftstation för närvarande. Får jag bli medlem ändå?
  Javisst, vi har ett flertal medlemmar utan egna kraftstationer.
   
  Jag har kraftstation i ett angränsande landskap, kan inte jag få bli medlem?
  Vi har beslutat att de som råkar finnas på "fel" sida om Smålandsgränsen kan vara medlemmar i SVF. Vi har några medlemmar från Blekinge och Halland.
   
  Hur kommer jag i kontakt med styrelsen?
  Ordföranden ..
Kassör ..
Vice ordföranden
Sune haraldsson
Webbansvarig
Peter Holm
   
  Jag vill veta mer om vattenkraft för mitt skolarbete. Kan ni hjälpa mig?
  Titta bland länkarna så hittar du sajter med information om vattenkraft Eller skicka ett mail till någon av oss
   
  Varför ska jag vara med i SVF när jag är medlem i SVAF?
  SVF har en mer lokal prägel med fokus på de förhållanden som gäller i Småland. Dessutom har vi föreningsmöten och studiebesök i Småland.
   
  Jag har synpunkter/ideér gällande hemsidan. Vart vänder jag mig?
  Kontakta Peter Holm peter.holm@sodra.com