Om oss

Smålands vattenkraftförening är en ideell förening som bildades i mars 1999. Från starten med 30 medlemmar har antalet medlemmar ökat stadigt och är för närvarande närmare 150st.

Föreningen är öppen för alla som äger vattenkraftverk, oberoende av storlek, i Småland samt för de som bor i Småland och är intresserade av vattenkraft utan att inneha kraftverk.

Föreningens syfte är att främja utvecklingen av vattenkraft i Småland, sprida information om vattenkraft, skapa ett nätverk bland kraftverksägare samt stödja medlemmar som behöver hjälp i olika ärenden knutna till vattenkraft.

Föreningen anordnar möten och studiebesök, informerar i nyhetsbrev om utvecklingen inom den småskaliga vattenkraften m.m.