FAKTA

Om du funderar på att bygga ett vattenkraftverk behöver du veta lite uppgifter innan du kan sätta igång.

Effekt:
Effekten beräknas med hjälp av fallhöjden (d.v.s. höjdskillnaden mellan dammnivå och utloppsdikets nivå) och vattenflödet. Formeln ser ut som följer:
Fallhöjden i meter x Vattenflödet i m3/s x 9,81 x totala verkningsgraden = Effekt i kW
Ett exempel:
Vi har en fallhöjd på 6 meter, vattenflödet är 0,5 m3/s och den totala verkningsgraden är 80%
6 x 0,5  x 9,81 x 0,8 = 23,5 kW

Vattenflöde:
Om du saknar uppgifter om vattenflödet kan SMHI hjälpa dig med detta. Du kan få reda på medelvattenföringsuppgifter samt varaktighetsdiagram, d.v.s. vattenflödet över året.

Turbintillverkare:
I Sverige har det funnits ett antal turbintillverkare genom åren, t.ex. Arboga Mekaniska Verkstad, Borås Mekaniska Verkstad, Brefvens bruk, Cargo & Kraft, Ebbamåla bruk, Finshyttan, Flygt, Hällarydturbiner, KMW, Motala Verkstad, Nohab, Priomoverken Mjölby, Qvist & Gjers, Turab, Waplans, Öhrns m.fl. Av dessa är det bara Cargo & Kraft, Turab och Waplans som fortfarande tillverkar turbiner.