Möte. Makten Över vattnet.

21.01.2018 00:26

Makten över vattnet!


Hur möter vi hotet mot den småskaliga vattenkraften?


Regeringen håller på att skriva om miljöbalken och stora förändringar föreslås när det gäller vattenverksamhet. Bland ägare till små vattenkraftverk på landsbygden, är oron stor över vad detta kommer att innebära.


Välkommen till informations- och diskussionsmöte.


Södras huvudkontor på skogsudden i Växjö Måndagen den 5 februari 2018


OBS obligatorisk anmälan och om du vill ha specialkost till lunch


Plats: Södra, Skogsudden, 351 89 Växjö, Telefon 0470-890 00


Medverkande: Politiker, kraftverksägare.

PROGRAM

12:00 Lunch

13:00 Mötet börjar

Inledning Mats Blomberg näringspolitisk samordnare Södra.

Intrång i äganderätten Håkan Lundgren Vice ordf. LRF Sydost och Helene Lantz LRF.

Kraftverksägare och äganderätten Filip Storm.

14:30 Kaffe. Mingel med miniforum.

Möt föreningarna och andra intressenter, och diskutera under friare former. Föreningar: Södra, LRF, Smålands vattenkraftförening och Stödföreningen.

15:15 Politiken. Representanter för riksdagspartierna ger sin syn.

16:00 Hur kan vi göra istället? Debatt (moderator Bengt Axelsson)

Politikerrepresentation ifrån Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet,

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet.


Anmälan senast 29/1

Till Gunder Holm.

gunder.holm@telia.com eller 0491-91 660, mobil 070-395 88 18.