Digitalt årsmöte 2021

07.03.2021 23:05

Smålands Vattenkraftförening digitalt årsmöte 2021 

Till medlemmarna i Smålands vattenkraftförening Kallelse till digitalt årsmöte 2021-03-20, kl. 10:00.

Mötet körs i Teams,  länk kommer senare via mail.

Utöver årsmötesförhandlingar har vi även följande punkter

  • SVAF informerar om läget.
  • Samråd miljökvalitetsnormer mm.
  • Omprövningarna har startat..
  • Digitalt kraftverksbesök
  • Info, hur använder du VISS
  • Vi gästas av politiker och länsstyrelse.
OBS! anmälan senast 15 mars. OBS!
Anmälan görs till Gunder gunder.holm@telia.com
 
Välkomna till ännu ett digitalt och intressant möte /Styrelsen