Debattartickel

06.01.2017 00:00

Svenska Dagbladet publicerade 170105 en debattartickel av Thomas Sandberg, styrelsemedlem i Smålands Vattenkraftförening. Artikeln bygger på och utvecklar det policydokument som under 2016 tagits fram av Svensk Vattenkraftförening och de fyra regionala föreningarna, däribland SVF.

www.svd.se/snabba-atgarder-kravs-for-att-radda-vattenkraften