Höstmöte lördag 9/9 2017

09.09.2017 09:30

 

 Vi samlas på Xylems (Flykts) fabrik I Emmaboda, vid huvudporten, kl. 9:30

 

Föredrag kl. 10:00 – 13:00

 

Bengt Axelsson inleder med lite om remissvaren till Promemorian, Vattenmiljö och Vattenkraft.

Thomas Sandberg, rapport från SVAF, (via länk)

Klas Gustavsson, Tekniska Verken, Vattenkraftsfonden mm.                                                                                                 

Magnus Edvinsson, den småskaliga vatten kraftens möjligheter till reglerbidrag i elnäten.           

Göran Åhren. Journalist, EU och den småskaliga vattenkraften.                                                 

”Paneldebatt” frågor till Anders Åkesson ( C ) Klas Gustavsson och Göran Åhrén.                             

                                                                                  

LUNCH kl. 13:00 – 14:00

Bengt Johansson berättar om fabriken och om tillverkningen av dränkbara turbiner.

Därefter visning av fabriken.

Dagen avslutas med fika.

 

Smålands Vattenkraftförening

Bengt Axelsson 070-688 31 41.

Gunder Holm    070-395 88 18.