Höstmöte

23.09.2018 03:15

Höstmöte
Smålands Vattenkraftförening 2018-09-29.

 

Härmed inbjuds du som medlem i Smålands Vattenkraftförening till höstmöte och kraft­stationsbesök.
Vi samlas vid Fridafors Fritidscenter lördagen den 29 september kl. 9:30.
Kaffe o fralla finns från kl. 9:15. Möjlighet till lunch på egen bekostnad finns på Fritidscentrat.

Förhandsanmälan
krävs, senast
21 september, ring 0491-91660, 070-395 88 18, eller maila gunder.holm@telia.com Meddela om du
vill ha specialkost. Vid anmälan, meddela gärna vilket som är "ditt" vattendrag, kan vara bra för oss att veta vid grupparbetet "vattendrags­vis" om
en Lokal utvecklingsplan.

Kl. 9:30 Vi börjar med att besöka Fridafors nedre kraftstation (gångavstånd från fritidcentrat) därefter
besöker vi den övre kraftstationen.

Kl. 12:00 Lunch.

Kl. 13:00 Thomas Sandberg och Mats Haglund, ordförande och vice ordförande SVAF, informerar om riksdagens beslut 13 juni, arbetet med den nationella planen, olika myndigheters fortsatta motstånd, Vattenkraftens Miljöfond mm.

Frågor och diskussion.

Kl. 14:00 Hur ska vi förbereda oss inför omprövningarna? Thomas Sandberg, Mats Haglund, Anders Jarl
och Gunder Holm om hur arbetet kan läggas upp. Frågor och diskussion.

Kl. 14:30 Grupparbete "vattendragsvis" kring en första version av en Lokal utvecklingsplan för varje vattendrag.

Fika under grupparbetet

Kl. 15:30 Redovisning och diskussion av utkasten till lokala utvecklingsplaner,

Kl. 16:00 Avslutning (med möjlighet till eftersnack för den som så önskar).

Då vi under grupparbetet kommer att använda oss av länsstyrelsens Vatteninformations­system VISS är det bra om du
har möjlighet att ta med den egna datorn.

Välkomna till ett intressant möte

Smålands Vattenkraftförening

Anders Jarl, ordförande.

Gunder Holm, sekreterare.